Tématické kufříky

01.09.2017 08:19

Pravidla pro půjčování Tématických kufříků

- kufřík si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Kuřim

- kufříky se půjčují pouze absenčně oproti podpisu. Vždy lze půjčit pouze 1 kufřík na 1 měsíc bez možnosti prodloužení

- před půjčením i po vrácení je obsah kufříku zkontrolován podle přiloženého seznamu

- kufřík nelze dále půjčovat jiným osobám. Za výpůjčku nese plnou zodpovědnost čtenář, který si jej vypůjčí

- při vrácení musí být kufřík i jeho obsah nepoškozený. Pokud čtenář kufřík či jeho obsah poškodí nebo jej nevrátí kompletní, nahradí vzniklé škody v plné výši.