Nejaktivnější čtenáři

10.01.2018 15:37

30 nejaktivnějších čtenářů za rok 2016 bylo odměněno originálním kuřimským "Zápisníkem čtenáře"

a děkovnou kartou s přesným počtem výpůjček za rok.